Κάρτας Μέλους

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι που ακολουθούν αποσκοπούν στη ρύθμιση της λειτουργίας του Yiannos hair styles Club. Το Yiannos hair styles Club δημιουργήθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει στα μέλη του προνομιακούς όρους σχετικά με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές, αλλά και για να παρέχει προνομιακή ενημέρωση στα μέλη της για προϊόντα, υπηρεσίες, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, και άλλα προνόμια όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO CLUB & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Δικαίωμα συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών και μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία στο κατάστημα.

Η κάρτα μέλους είναι αορίστου διαρκείας και η εγγραφή σε αυτήν δε συνοδεύεται από υποχρεωτική αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων. Το Yiannos hair styles Club έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη χρήση της. Η κάρτα είναι προσωπική και τα προνόμια που τη συνοδεύουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται σε τρίτους. Η κάρτα δεν είναι χρεωστική, ούτε πιστωτική και ο κάτοχός της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές με αυτήν.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τα προνόμια των μελών πρέπει να επισκεφτούν το κατάστημα.

Τα προνόμια ισχύουν από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η κάρτα. Δε συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η συγκέντρωση πόντων αρχίζει με την πρώτη αγορά από τη στιγμή έκδοσης της κάρτας.  Ως αγορές προϊόντων θεωρούνται οι αγορές που γίνονται στο κατάστημα.

Design by